BlueTube - Sietskes lofzang op de rechtse bubbel.

Het is al tijden bon ton op rechts om elkaar wijs te maken dat we niet in 'onze' bubbel moeten blijven. Waar komt het belachelijke idee vandaan dat je altijd open moet zijn (naar idiotie van links natuurlijk!)? Sietske heeft voor haar eigen bubbel maar een regel: ze veinst geen debat waar dat niet is. Het betekent alleen maar dat rechtse mensen allerlei voorwaarden moeten voldoen om mee te mogen praten, maar andersom is dat nooit het geval: linkse mensen waren, zijn en blijven altijd even rabiaat en onverdraagzaam totalitair. Want rechts kent bubbels, maar links gaat alleen van het totaal uit.