BlueTube - 20 minuten met Tilasmi Frigge over NOS= fake news

Zonder uw steun gaat het niet. Maak daarom ook eens een gift over naar Stichting de Blauwe Tijger Groningen o.v.v. van 'studio' IBAN NL76INGB0000592971 Of via paypal: info@deblauwetijger.com

Tilasmi Frigge klaagt de NOS aan met een campagne over de hoeveelheid fake news die door de NOS en andere media geproduceerd wordt, terwijl ze de belangrijke thema's geen aandacht geven. In '20 minuten met' mag dhr. Frigge in 20 minuten uitleggen en illustreren waarom en hoe media als de NOS en NRC Handelsblad doen zoals ze doen.