BlueTube - Hoe oordelen rechters over rechters? Nico Parlevliet behandelt twee wrakingszaken

Juist bij wrakingszaken kun je heel goed zien hoe rechters over elkaar en over elkaars praktijken oordelen. En wat blijkt? Ze stoppen elkaars fouten in de doofpot, maken achter elkaar feitelijk onjuiste processen verbaal op, en altijd in het nadeel van de wrakers, en in het voordeel van hun collega's. Wrakingskamers verhullen niet eens de schijn van partijdigheid tijdens de hoorzittingen.

Nico doet een oproep om een vakbond voor heel Nederland op te richten. U kunt zich hiervoor aanmelden!