BlueTube - 'Stikstof is een papieren probleem' - Boerenpanel 21 januari

Zonder uw steun gaat het niet. Maak daarom ook eens een gift over naar Stichting de Blauwe Tijger Groningen o.v.v. van 'studio' IBAN NL76INGB0000592971 Of via paypal: info@deblauwetijger.com

Let op! Vanaf 1 januari 2020 leiden we nieuwe cameramensen op. Beginnersfoutjes rond beeld en geluid zijn hierbij helaas onvermijdelijk.

Het boerenpanel spreekt vandaag over alle valkuilen, rookgordijnen, leugens en zelfs opzettelijke misleiding door overheidsorganen, adviescommissies en beleidsbepalers in de stikstofdiscussie. Met Geesje Rotgers, Ate Kuipers, Lubbert van Dellen en Sieta van Keimpema. Veel plezier!