BlueTube - Bewijs in handen: hét verraad van de LTO! Boerenjournaal 6 februari

LTO sluit bizarre contracten af met overheden, semi-overheden, overheidsbedrijven en overheidsmilieu-organisaties. In wiens belang handelt LTO? Niet en never in het belang van de boeren. En hier is het bewijs: de geheime overeenkomst die LTO sloot met TenneT en Gasunie. KIJKEN! HIER DE DOCUMENTEN: https://www.deblauwetijger.com/het-ei...