BlueTube - SDG 6: water. Hoe de Nederlandse Waterschapsbank de waterschappen verpatste en u steeds meer betaalt

Welkom bij het woordkunstduo Rypke en Tom! kwetsen is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woordkunstige aflevering mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet weten over de (grond)watermaffia.Het stukje over de meester deed me denken aan All Quiet on the Western Front, waar de meester zo enthousiast vertelt over het grote Duitse rijk, dat ze allemaal het leger ingaan en een gruwelijke dood sterven.

Meesters kunnen een hele goede invloed hebben, mooi voorbeeld die roofvogels, helaas niet altijd.

Kinderen zijn overigens echt niet achterlijk. Ik doe overblijf op school. Ieder jaar komen de VOC schepen weer langsfietsen en het gaat alleen over kruiden, niet over slaven.

Dat werd zeer scherp opgemerkt door een meisje van groep 7. Die heeft waarschijnlijk thuis iets opgevangen, vandaar dat ouders zoveel mogelijk buiten spel worden gezet door de roverheid.

jos-van-rijn
11/22/2020 1:10:05 PM