BlueTube - Boeren, vissers en mkb gaan een lijst met eisen opstellen aan de corporate Nederland!

In dit, over en rond de boeren georganiseerde, gesprek werken we toe naar een bredere verzetsbeweging die boeren, vissers, ondernemers en burgers verbinden in hun verzet tegen Den Haag, Brussel, ngo’s, multinationals en banken. Daarachter schuilt het netwerk van de UBO’s, de ultieme eigenaren van de hele BV Nederland en misschien wel van de BV Europa. Hoe gaan we samenwerken tegen deze macht, die voortdurend groepen in de samenleving tegen elkaar opzet en uitspeelt? Hoe verenigen we groepen die in feite allemaal hetzelfde lot boven het hoofd hangt, namelijk heel Europa richting een grote DDR duwt?