BlueTube - Syp Wynia over de corona-, klimaat- en nog heel veel meer onzin die Nederland regeert

Houd Blue Tiger Studio in de lucht en doneer of koop een boek!

Syp Wynia was een van de weinige journalisten die het klimaatbeleid tot in de haarvaten uitploos en daar fundamentele kritiek op formuleerde. Hij zag niets dan onzinnigheid tussen de probleemstelling en de nagestreefde 'oplossingen'. Een totaal gebrek aan logica dat deels voortvloeit uit stompzinnigheid van bestuurders, maar wordt aangejaagd door de lobbycratie, de macht van het grootbedrijf in Nederland en politieke partijen die uit hun hand eten, topambtenaren die dag in dag uit ermee aan tafel zitten om hun wensen en plannen uit te werken. 

Ofwel: Syp Wynia over de logica achter de onzin die regeert.