BlueTube - Boerenjournaal 26 mei 2020. Veearts Olsman over desastreuze veevoerregels van Schouten. Huiver!

In de nieuwe veevoerregels van Carola Schouten voor vee moeten de krachtvoersilo's tussen 1 september en eind december leeg zijn. Anders volgt 2.500 Euro boete. Koeien moet per stuk minder ammoniak gaan uitstoten, dus had Schouten bedacht dat koeien ook maar minder moeten eten. Minder eiwit en mineralen vooral. Dit heeft weer tot gevolg: -Doodgeboren kalveren -Slappe koeien -Veel minder melkopbrengst per koe -Minder weerbare koeien waardoor virussen veel grootschaliger zullen uitbreken dan nu. -Failliete boeren. Goed idee weer LNV! (Maar niet heus).