BlueTube - Maakte burgemeester Paul Depla een totaal fake RIEC-rapport?

Klokkenluider Eric Lemmens is voor de tweede eer in de studio, nu met door hem geWOBte documenten in zijn zaak. We kijken vol ongeloof naar wat hij op tafel legt...

RIEC: Regionaal Informatie en Expertise Centrum