BlueTube - Blue Tiger septembergasten. Een lang gesprek over de klimaatgekte met de Groene rekenkamer

Aan tafel Cyril Wentzel en Richard Zijlstra spreken we de laatste decennia aan klimaatbeleid door, en de verwachting wat het in de toekomst gaat worden. De kostenraming van klimaatbeleid - het idee dat we met menselijk ingrijpen de temperatuur van planeet aarde kunnen bijsturen - is in de afgelopen jaren verschoven van 13 miljard, naar meer dan 100 miljard, naar meer dan 1000 miljard. En het houdt nooit op als we niet ingrijpen. Op een gegeven moment vliegen de biljarden over het Blue Tiger biljart en de machtswaanzin komt langzaam bloot te liggen.