BlueTube - Nieuw! Complete wraking Nico Parlevliet "Wanneer gaan we eens normaal doen allemaal?"

Eerder ging een speech van Nico Parlevliet viraal waarin hij rechters wijst op het gebrek aan vertrouwen onder het volk in de rechtspraak. Hier ziet u de gehele zitting, waarin ook weer merkwaardige dingen gebeuren. Partijen die geen partij zijn zitten er als advocaat, de rechter geeft tot driemaal toe geen antwoord op Parlevliets belangrijkste vraag, en schiet ook weer in de reflex om het persoonlijk voor een collega op te nemen. Wat een merkwaardige vermenging tussen persoon en ambt. Steeds neigt men ertoe alles persoonlijk op te vatten, terwijl Parlevliet hen in hun ambt blijft aanspreken. De rechters zijn: mr. E.F. Brinkman (voorzitter) mw. mr. J. brandt mr. R. Cats