BlueTube - 100 minuten met Gert-Jan Ludden: Corona legt fundamentele fouten in ons veiligheidssysteem bloot.

In het videogesprek wordt uitgebreid ingegaan op drie belangrijke thema’s: 1. Waarom was de (niet acute) zorgsector onvoldoende voorbereid op een pandemie? 2. Crisismanagement is voor generalisten en niet voor specialisten. Dominantie zorgexperts verlamt de crisisaanpak. 3. De nationale en regionale crisisorganisatie conflicteert met de inrichting van ons Thorbecke bestuursmodel. Je kunt je afvragen of deze crisis nog wel is op te lossen door de experts. Wetenschappers, medici en economen zijn niet in staat om deze crisis te beheersen. Deze complexe crisis moet niet door experts maar door generalisten geleid worden. Daarnaast heeft ons systeem in de afgelopen 20 jaar zoveel hervormingen gekend, dat we cruciale databanken over crisis hebben afgeschaft, geen nationale rampenoefening meer hebben, en niet meer in staat zijn om te leren van vorige crises. Op alle vlakken lopen hulporganisaties niet synchroon met elkaar: 25 veiligheidsregio's, 10 zorgregio's, 10 politieregio's, 11 arondissementen, etc. Dit alles maakt de onderlinge afstemming heel moeilijk.